o projekcie

Gdy w XVI wieku idee reformacyjne docierały do najdalszych zakątków Europy religijny krajobraz królestw, księstw czy też miast przyjmujących zreformowany porządek liturgiczny oraz Augsburskie Wyznanie Wiary nie zmienił się od razu. Kościoły od wieków służące lokalnej społeczności stawały się ewangelickie, jednak coraz częściej wznoszono nowe kościoły, których układ architektoniczny odpowiadał liturgicznym i praktycznym potrzebom luterańskich zborów.

Oprócz kościołów powstawała rozległa infrastruktura edukacyjna i diakonijna oraz cmentarze. Nie inaczej było na ziemiach polskich lub tych regionach, które wielokrotnie zmieniały właścicieli, a obecnie są integralną częścią Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj praktycznie w każdym większym polskim mieście znajduje się czynny kościół ewangelicki, więcej jest jednak kościołów, które niegdyś służyły ewangelikom, a teraz są miejscem modlitwy dla chrześcijan wyznania rzymskokatolickiego, prawosławnego lub też innych denominacji. Nie zawsze pamięć o poprzednich gospodarzach jest zachowana, o czym świadczą choćby porzucone ewangelickie nekropolie i zrujnowane budynki kościelne zamienione w czasach (po)wojennych na magazyny i inne budynki użyteczności publicznej.

Struktura wyznaniowa Polski po katastrofie II wojny światowej zmieniła się nie do poznania. Kościoły ewangelickie, jeśli nie znalazły nowych gospodarzy, poupadały w ruinę i są jedynie cieniem pięknej historii, obejmującej życie duchowe i ogromne zaangażowanie społeczne. W wielu miejscach Polski lokalni miłośnicy historii, władze samorządowe, uczniowie szkół różnych szczebli, organizacje pozarządowe starają się porządkować tereny dawnych cmentarzy lub przypominać o dziejach świątyń i innych budynków sakralnych służących niegdyś ewangelikom. Czynią to bezinteresownie, wyrywając ze zbiorowego zapomnienia losy całych społeczności lub wybitnych osobistości, które znane są niekiedy tylko z nazw ulic.

Z okazji zbliżających się obchodów 500-lecia Reformacji Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce inauguruje drugą część internetowego projektu Dekada Reformacji poprzez uruchomienie internetowej aplikacji historycznej, będącej kluczowym uzupełnieniem do strony www.luter2017.pl. Jej celem jest udokumentowanie jak największej liczby dawnych i obecnych obiektów ewangelickich (kościoły, cmentarze, plebanie, kantoraty etc.), a także ludzi, którzy szczególnie zasłużyli się nie tylko Kościołowi Jezusa Chrystusa, ale i wszystkim współmieszkańcom, żyjących w swoich małych ojczyznach.

Naszym pragnieniem jest stworzenie do 2017 roku jak najobszerniejszej bazy danych, która byłaby wykorzystana nie tylko przez historyków, fascynatów, ale również i turystów zainteresowanych wielokulturowym i wielowyznaniowym dziedzictwem naszej Ojczyzny. Zapraszamy wszystkich Internautów do przesyłania poprzez formularz zgłoszeniowy materiałów na naszą stronę i współtworzenie historycznej dokumentacji ewangelickiego dziedzictwa w Polsce.

Regulamin – obowiązuje od 31 X 2014 r. pobierz PDF

kontakt

 

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP | NASZA HISTORIA

adres:
ul.Miodowa 21
00-246 Warszawa

e-mail: 2017@luteranie.pl
telefon: (22) 887-02-00
faks: (22) 887-02-18

portale społecznościowe:
Facebook: http://www.facebook.com/Luter2017pl
Twitter: http://twitter.com/reformacja2017
Google+: http://plus.google.com/109506371552399948646