Kościół rzym.-kat. (dawny) w Pastewniku

  • Dawniej: Kościół ewangelicki (dawny)
  • Miejscowość: Pastewnik
  • Województwo: dolnośląskie
  • Lata budowy: XV-XVI w.
  • Styl architektoniczny: gotycko-renesansowy
  • Funkcja: kościół
  • Data zniszczenia: pocz. XIX w.
  • więcej informacji...