Dawny cmentarz ewangelicki w Łagowie

  • Miejscowość: Łagów
  • Województwo: dolnośląskie
  • Adres: Sokola Góra
  • Typ cmentarza: wyznaniowy
  • Stan cmentarza: zaniedbany
  • Data otwarcia: I połowa XIX w.
  • Data zamknięcia: ok. 1945 r.
  • więcej informacji...