Kościół ewangelicki w Starej Łubiance (dawny, obecnie dom)

  • Dawniej: kościół ewangelicki
  • Miejscowość: Stara Łubianka
  • Województwo: wielkopolskie
  • Adres: ul. Parkowa
  • Lata budowy: 1846-1848
  • Styl architektoniczny: neoromański
  • Obecne przeznaczenie: dom mieszkalny
  • więcej informacji...