Kościół ewangelicko-augsburski św. Jakuba w Lubiążu

  • Dawniej: kościół ewangelicki (do 1945r.)
  • Miejscowość: Lubiąż
  • Województwo: dolnośląskie
  • Lata budowy: 1697
  • Poświęcono: św. Jakub
  • Styl architektoniczny: barokowy
  • Funkcja: kościół
  • Obecne przeznaczenie: opuszczony, w ruinie
  • Data zamknięcia: 1945
  • więcej informacji...