Kościół rzym.-kat. pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Brzostowie

  • Dawniej: Kościół ewangelicki (do 1947r.)
  • Miejscowość: Brzostowo
  • Województwo: dolnośląskie
  • Lata budowy: pocz. XX w.
  • Styl architektoniczny: neobarokowy
  • Funkcja: kościół ewangelicki
  • Obecne przeznaczenie: kościół rzym.-kat. pw. Chrystusa Dobrego Pasterza
  • Data zamknięcia: 1947
  • więcej informacji...