Kościół rzym.-kat. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Objeździe

  • Dawniej: Kościół ewangelicki do 1945 r.
  • Miejscowość: Objazda
  • Województwo: pomorskie
  • Adres: 76-211 Objazda
  • Lata budowy: 1606
  • Funkcja: Kościół ewangelicki
  • Obecne przeznaczenie: Kościół rzym.-kat.
  • Data odbudowy: przebudowany w XVIII w.
  • więcej informacji...