Kościół rzym.-kat. pw. Najświętszego Serca Jezusa w Borzytuchomiu

  • Dawniej: Kościół protestancki (1804-1945)
  • Miejscowość: Borzytuchom
  • Województwo: pomorskie
  • Adres: ul. Kościelna 31A 77-141 Borzytuchom
  • Nr. rejestru zabytków: nie wpisany do rejestru zabytków
  • Lata budowy: 1804
  • Funkcja: kościół ewangelicki
  • Obecne przeznaczenie: kościół rzym.-kat.
  • więcej informacji...