Kościół rzym.-kat. pw. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Czarnymlesie

  • Dawniej: Kościół ewangelicki (do 1945r.)
  • Miejscowość: Czarnylas
  • Województwo: wielkopolskie
  • Lata budowy: 1857-1859
  • Styl architektoniczny: eklektyczny
  • Architekt: wzniesiony z fundacji Radziwiłłów
  • Funkcja: kościół luterański
  • Obecne przeznaczenie: kościół rzym.-kat. pw. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej
  • Data zamknięcia: 1945
  • więcej informacji...