Kościół rzym.-kat. pw. Najświętszej Marii Panny w Kowarach

  • Dawniej: Kościół ewangelicki (1549-1654)
  • Miejscowość: Kowary
  • Województwo: dolnośląskie
  • Adres: Plac Franciszkański 1
  • Nr. rejestru zabytków: nr rej.: 135 z 2.01.1950
  • Lata budowy: 1399, 1401 - pierwsze wzmianki źródłowe
  • Styl architektoniczny: późnogotycki
  • Funkcja: kościół
  • Obecne przeznaczenie: kościół rzym.-kat. pw. Imienia NMP
  • więcej informacji...