Kościół rzym.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Lęborskiej

  • Dawniej: Kościół ewangelicki do 1945 r.
  • Miejscowość: Nowa Wieś Lęborska
  • Województwo: pomorskie
  • Adres: Grunwaldzka 47 84-351 Nowa Wieś Lęborska
  • Lata budowy: 1845-1847
  • Styl architektoniczny: neoromański
  • Funkcja: kościół protestancki
  • Obecne przeznaczenie: Kościół rzym.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
  • więcej informacji...