Kościół rzym.-kat. pw. NMP Królowej Polski w Lęborku

 • Dawniej: Kościół ewangelicki do 1946 r.
 • Miejscowość: Lębork
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: Plac Mikołaja Kopernika 6, 84-300 Lębork
 • Nr. rejestru zabytków: A-1226 z 20.05.1988
 • Lata budowy: 1866 - 1870
 • Poświęcono: Zbawicielowi (Salwatorowi)
 • Styl architektoniczny: neogotycki
 • Funkcja: kościół ewangelicki
 • Obecne przeznaczenie: Kościół rzym.-kat. pw. NMP Królowej Polski
 • więcej informacji...