Kościół rzym.-kat. pw. św. Anny w Grobli

  • Dawniej: Kościół ewangelicki (1530(?)-1654)
  • Miejscowość: Grobla
  • Województwo: dolnośląskie
  • Adres: Grobla
  • Lata budowy: sprzed 1473 r.
  • Styl architektoniczny: późnogotycki
  • Funkcja: kościół
  • Obecne przeznaczenie: kościół rzym.-kat. pw. św. Anny
  • więcej informacji...