Kościół rzym.-kat. pw. św. Anny w Sarbsku

  • Dawniej: Kościół ewangelicki (1922-1945)
  • Miejscowość: Sarbsk
  • Województwo: pomorskie
  • Adres: ul. Kościelna 1, 84-352 Sarbsk
  • Nr. rejestru zabytków: nie wpisany do rejestru zabytków
  • Lata budowy: 1922-1924
  • Styl architektoniczny: neoromański
  • Funkcja: kościół ewangelicki
  • Obecne przeznaczenie: kościół rzym.-kat.
  • więcej informacji...