Kościół rzym.-kat. pw. św. Bartłomieja w Koninie Żagańskim

  • Dawniej: Kościół ewangelicki (1524-1945)
  • Miejscowość: Konin Żagański
  • Województwo: lubuskie
  • Adres: 68-121 Konin Źagański
  • Nr. rejestru zabytków: nr 15 z 16.07.1958
  • Lata budowy: 1505
  • Styl architektoniczny: gotycki
  • Funkcja: kościół
  • więcej informacji...