Kościół rzym.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie

  • Dawniej: Kościół protestancki ( 1530(?)-1654)
  • Miejscowość: Jaroszów
  • Województwo: dolnośląskie
  • Lata budowy: 1870
  • Poświęcono: św. Jan Chrzciciel
  • Styl architektoniczny: neogotycki
  • Funkcja: kościół
  • Obecne przeznaczenie: kościół rzym.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela
  • więcej informacji...