Kościół rzym.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela w Miedziance

  • Dawniej: Kościół ewangelicki (do 1945r.)
  • Miejscowość: Miedzianka
  • Województwo: dolnośląskie
  • Lata budowy: 1826
  • Styl architektoniczny: klasycystyczny
  • Funkcja: kościół
  • Obecne przeznaczenie: kościół rzym.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela
  • więcej informacji...