Kościół rzym.-kat. pw. św. Mikołaja w Mycielinie

  • Dawniej: Kościół ewangelicki (1528-1668)
  • Miejscowość: Mycielin
  • Województwo: lubuskie
  • Adres: Mycielin 14, 62-831 Mycielin
  • Nr. rejestru zabytków: nr: 30 z 27.03.1961
  • Lata budowy: koniec XIII w.
  • Styl architektoniczny: gotycki
  • Funkcja: kościół rzym.-kat.
  • Obecne przeznaczenie: kościół rzym.-kat.
  • więcej informacji...