Kościół rzym.-kat. pw. św. Mikołaja w Nowym Waliszowie

  • Dawniej: Kościół ewangelicki (1558-1623)
  • Miejscowość: Nowy Waliszów
  • Województwo: dolnośląskie
  • Adres: 57-511 Nowy Waliszów
  • Nr. rejestru zabytków: nr 229/883 z 30.06.1961r.
  • Lata budowy: 1599
  • Styl architektoniczny: późnogotycki
  • Funkcja: kościół
  • Obecne przeznaczenie: kościół rzym.-kat. pw. św. Mikołaja
  • więcej informacji...