Kościół rzym.-kat. pw. św. Mikołaja we Wleniu

  • Dawniej: Kościół ewangelicki (1545-1637)
  • Miejscowość: Wleń
  • Województwo: dolnośląskie
  • Adres: ul. Dworcowa 14
  • Lata budowy: nawa: 1863-1864; wieża: XV w.
  • Poświęcono: św. Mikołaj
  • Styl architektoniczny: nawa - neogotycka, wieża - gotycka
  • Funkcja: kościół
  • Obecne przeznaczenie: kościół rzym.-kat. pw. św. Mikołaja
  • więcej informacji...