Kościół rzym.-kat. pw. św. Piotra i Pawła w Parsowie

  • Dawniej: Kościół ewangelicki (do 1945r.)
  • Miejscowość: Parsowo
  • Województwo: zachodniopomorskie
  • Lata budowy: 1880-1881
  • Styl architektoniczny: neogotycki
  • Funkcja: kościół ewangelicki
  • Obecne przeznaczenie: kościół rzym.-kat. pw. św. Piotra i Pawła
  • więcej informacji...