Kościół rzym.-kat. pw. św. Piotra i Pawła w Rowach

  • Dawniej: Kościół ewangelicki (1844-1945)
  • Miejscowość: Rowy
  • Województwo: pomorskie
  • Adres: ul. Kościelna 10, 76-212 Rowy
  • Lata budowy: 1844-1849
  • Styl architektoniczny: neoromański
  • Funkcja: kościół ewangelicki
  • Obecne przeznaczenie: kościół rzym.-kat.
  • więcej informacji...