Kościół rzym.-kat. pw. św. Stanisława Kostki w Siemyślu

  • Dawniej: Kościół ewangelicki (1866-1654)
  • Miejscowość: Siemyśl
  • Województwo: zachodniopomorskie
  • Lata budowy: 1866
  • Styl architektoniczny: neogotycki
  • Funkcja: kosciół ewangelicki
  • Obecne przeznaczenie: kościół rzym.-kat. pw. św. Stanisława Kostki
  • więcej informacji...