Kościół rzym,-kat. pw. Świętego Ducha w Kożuchowie

  • Dawniej: Kościół protestancki w latach 1526-1653
  • Miejscowość: Kożuchów
  • Województwo: lubuskie
  • Adres: ul. 1 Maja 34, 67-120 Kożuchów
  • Nr. rejestru zabytków: nr rej.: 98 z 16.04.1958
  • Lata budowy: pocz. XIV wieku
  • Styl architektoniczny: gotycki
  • Funkcja: kościół szpitalny
  • Obecne przeznaczenie: Kościół rzym.-kat. pw. Świętego Ducha
  • więcej informacji...