Kościół rzym.-kat. Świętego Krzyża w Srokowie

  • Dawniej: Od 1718 roku do 1945 roku kościół ewangelicki
  • Miejscowość: Srokowo
  • Województwo: warmińsko-mazurskie
  • Adres: 11-420 Srokowo ul. Romualda Traugutta 2
  • Nr. rejestru zabytków: A-365 z 1.08.1957 oraz 801 z 9.09.1968
  • Lata budowy: 1409 ukończenie budowy
  • Styl architektoniczny: gotyk
  • Funkcja: Kościół parafialny
  • Obecne przeznaczenie: Kościół Świętego Krzyża – rzymskokatolicki kościół parafialny
  • więcej informacji...