Kościół rzymskokatolicki Zwiastowania NMP w m. Krąg gm. Polanów

  • Dawniej: Kościół ewangelicki wraz z kaplicą grobową
  • Miejscowość: Krąg
  • Województwo: zachodniopomorskie
  • Adres: Krąg
  • Nr. rejestru zabytków: Nr rej. 157 z 14.10.1958
  • Lata budowy: przebudowa średniowiecznego kościoła- przełom XVI i XVII w. a u schyłku XVII w. dobudowa kaplicy grobowej
  • Styl architektoniczny: Barok
  • Funkcja: kościół wraz kaplicą grobową
  • Obecne przeznaczenie: kościół rzymskokatolicki
  • więcej informacji...