Plebania (dawna pastorówka) kościoła rzym.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Jeleniej Górze

  • Miejscowość: Jelenia Góra
  • Województwo: dolnośląskie
  • Adres: ul. 1 Maja 45, 58-500 Jelenia Góra
  • Nr. rejestu zabytków: nr A/2149/1101/J z 10.02.92
  • Data powstania: 1709-1711
  • Funkcja: pastorówka (dom kantorów)
  • więcej informacji...