Prażakówka – Dom młodzieży ewangelickiej w Ustroniu

  • Miejscowość: Ustroń
  • Adres: ul. Ignacego Daszyńskiego 28
  • Data powstania: XVII-XVIII wiek
  • Funkcja: Miejski Dom Kultury "Prażakówka".
  • więcej informacji...